expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

joi, 27 februarie 2014

Cărţi - psihopedagogie

Am mai găsit două cărţi de psihopedagogie, utile pentru examenul de definitivat. Prima este în Programa de pedagogie pentru definitivat şi gradul didactic II. La cel de-al doilea titlu, după descărcare, va fi necesară selectarea în Adobe: View - Rotate view - Clockwise. Nu de alta, dar să nu ne sucim gâtul. :-)
Constantin Cucoş - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice
Marin Stoica - Pedagogie şi Psihologie pentru examenele de definitivare şi grade didactice
TinaR - VIP

luni, 24 februarie 2014

Centralizator - Titularizare 2014

ISMB a aprobat oficial Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar - 2014.
Centralizator - Titularizare 2014 

joi, 20 februarie 2014

Modificare - Calendar Titularizare 2014

Au apărut modificări în calendarul examenului de titularizare 2014, odată cu OMEN 3080 / 2014. Publicarea listei finale a posturilor are ca termen data de 6 mai 2014, iar perioada de înscriere la concurs este 7-19 mai 2014, în loc de 6-16 mai, cum era planificat iniţial.

luni, 17 februarie 2014

Modul psihopedagogic - nivelul II

Începe o nouă sesiune de înscriere pentru cel de-al doilea modul psihopedagogic, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Modulul este util în special celor care doresc să predea și la liceu.
Perioada de înscriere: 10-13 martie 2014, luni-joi, 11:00 - 15:00
Documente necesare:
1. Scrisoare de motivație (de ce doriți să fiți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru aceasta carieră, calitățile personale care vă recomandă) - minim 1 pagină;
2. Diplomă de licență - copie legalizată;
3. Certificat de absolvire  - Nivelul I (/Adeverință - pentru absolvenții 2013) - copie legalizată;
4. Diplomă de master în același domeniu cu licența (/Adeverință - pentru absolvenții 2013) - copie legalizată;
5. Certificat de naștere - copie legalizată;
6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie legalizată;
7. Buletin / Carte de identitate - copie xerox;
8. Fișă de înscriere (de la secretariat);
9. Folie de plastic;
10. Dovada achitării taxei - 980 lei, în contul RO51RNCB0076010452620069, deschis la BCR, filiala sector 5

Pentru absolvenții universităților particulare, se va face dovada acreditării pentru facultatea, specializarea și forma de învățământ urmată.

vineri, 7 februarie 2014

Cărți în plus

Am mai descoperit câteva cărți din bibliografe, hooray!

David Nunan - Learning Teaching Methodology
Penny Ur - A Coursebook in Language Teaching
Joanne Collie & Stephen Slater - Literature in the Language Classroom
Reuben Halleck - A History of American Literature

Le găsiți în pagina Cărți.

miercuri, 5 februarie 2014

Legea Educatiei Nationale

Mai jos puteți consulta Legea Educației Naționale, foarte utilă celor care susțin examenul de definitivat, pentru partea de pedagogie. Puteți găsi informații interesante în special pentru temele:
1. Sistemul de învățământ din România 
2. Calitatea în educație. Mecanisme de asigurare a calității 
3. Statutul epistemologic al pedagogiei. (...) Alternative educaționale 
6. Finalitățile educației
Legea Educatiei Nationale

luni, 3 februarie 2014

Metodologie - An școlar 2013-2014 (Titularizare 2013)

Puteţi vizualiza Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014.
Metodologie Titularizare 2013