expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

vineri, 7 octombrie 2016

Grilă de evaluare - Portofoliu Definitivat 2017

Conform noii metodologii, candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ vor trebui să întocmească un portofoliu cu următoarele documente: 

Date personale:

Date de identificare candidat
Încadrare
Orar
Curriculum Vitae (Europass)
Scrisoare de intenție 

Documente suport:

Planificarea anuală
Planificarea semestrială
Planificare pe unități de învățare adaptată nivelului clasei
Proiecte didactice (minimum 10, pentru diferite tipuri de lecții)
Testele predictive cu baremele aferente
Rezultatele testării și observațiile/concluziile 
Măsurile/planul de acțiune
Catalogul profesorului 
Fișe de lucru (pe nivelul de performanță vizat)
Cărți, culegeri, texte, teste, CD-uri, DVD-uri etc.
Folii retroproiectori, prezentări
Raportul de progres școlar

Grilă de evaluare - Portofoliu Definitivat 2017

Metodologie Definitivat 2017

Metodologie Definitivat 2017

sâmbătă, 14 mai 2016

Fișă de înscriere Titularizare 2016

Au început înscrierile la Concursul național de ocupare a posturilor didactice 2016. Perioada de depunere a dosarelor este 13-20 mai 2016. Puteți descărca de aici fișa de înscriere la concurs. 

Fișă de înscriere Titularizare 2016

miercuri, 3 februarie 2016

Calendar Titularizare 2016 • 11 mai 2016: Publicarea listei posturilor didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 •  12 mai 2016: Verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 • 13-20 mai 2016: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2016, la inspectoratele școlare
 • 23-24 mai 2016: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților
 • 24-27 mai / 14-15 iulie 2016, pentru absolvenții promoției 2016: Validarea înscrierii prin semnătură de către candidați / împuterniciții acestora prin procură notarială în original
 • 30 mai 2016: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 30 mai-1 iulie 2016: Organizarea și desfășurarea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 20 iulie 2016: Desfășurarea probei scrise
 • 27 iulie 2016: Afișarea rezultatelor
 • 27-28 iulie 2016: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 29 iulie-1 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 8-9 august 2016: Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2016
 • 11-29 august 2016: Emiterea și comunicarea deciziillor de repartizare pe post/catedră