expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

vineri, 7 octombrie 2016

Grilă de evaluare - Portofoliu Definitivat 2017

Conform noii metodologii, candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ vor trebui să întocmească un portofoliu cu următoarele documente: 

Date personale:

Date de identificare candidat
Încadrare
Orar
Curriculum Vitae (Europass)
Scrisoare de intenție 

Documente suport:

Planificarea anuală
Planificarea semestrială
Planificare pe unități de învățare adaptată nivelului clasei
Proiecte didactice (minimum 10, pentru diferite tipuri de lecții)
Testele predictive cu baremele aferente
Rezultatele testării și observațiile/concluziile 
Măsurile/planul de acțiune
Catalogul profesorului 
Fișe de lucru (pe nivelul de performanță vizat)
Cărți, culegeri, texte, teste, CD-uri, DVD-uri etc.
Folii retroproiectori, prezentări
Raportul de progres școlar

Grilă de evaluare - Portofoliu Definitivat 2017

Metodologie Definitivat 2017

Metodologie Definitivat 2017