expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

vineri, 5 decembrie 2014

marți, 28 octombrie 2014

Înscriere Definitivat 2015

Au început înscrierile pentru examenul de definitivare în învățământ 2015. Termenul de înscriere la examen este 21 noiembrie 2014. Mai jos găsiți fișa de înscriere, cererea de înscriere și Metodologia de organizare și desfășurare a examenului. Am updatat și calendarul examenului pentru anul 2015. 
Dosarul trebuie să conțină următoarele:
1. fișă de înscriere
2. cerere de înscriere
3.  copii legalizate ale actelor de studii (inclusiv foile matricole)
4. copii legalizate ale adeverințelor / diplomelor de la modulul psihopedagogic I (și II, dacă este cazul)
4. document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică
5. copii xerox ale următoarelor documente, cu ștampila „Conform cu originalul” a conducerii unității de învățământ:
a) decizia de repartizare pe post
b) buletin / carte de identitate
c) certificat de naștere
d) document privind schimbarea numelui (dacă este cazul)

Cerere de înscriere - Definitivat 2015
Fișă de înscriere - Definitivat 2015
Metodologie - Definitivat 2015

sâmbătă, 19 iulie 2014

vineri, 18 iulie 2014

Guideline - Rezolvare subiecte - Titularizare

Pentru primele subiecte de la titularizarea 2013, București, revin cu corespondețele între acestea și cartea lui Scrivener, Learning Teaching.
Subiectul I, A. a.  „The following list includes communicative activities...” - Task 92, p. 152
Subiectul I, A. b. „The following learning activities are based on the idea of discussing recent news...” - Task 89, p. 149
Subiectul I, B. „You want to use a graded sequence of tasks in ordering the stages of a listening activity...” - Task 108, p. 177
Restul...
Subiectul I, C.
a. Teaching point - Second Conditional (din punctul meu de vedere)
b. Aveți grijă când scrieți „the main aims” for the activity. Când am fost la pregătirea pentru examenul de definitivat, îmi amintesc (și am și notat asta) că doamna inspector Bujan ne-a spus următoarele:
Aims - se adresează profesorului (ex: By the end of the lesson, the T will have given Ss practice in expressing wishes)
Objectives - se adresează elevilor (By the end of the lesson, the Ss will be better able to express wishes)

Subiectul II, A. Characteristics and advantages of Cloze procedures - Harmer, The Practice of English Language Teaching, p. 323 (tot acolo găsiți și Multiple Choice Questions și Transformation and Paraphrase)
Subiectul II, B. Direct and indirect test items - Harmer, The Practice of English Language Teaching, p. 322 (În cazul de față era indirect. Itemul era chiar un Cloze.)
Language systems/skills - Scrivener, Learning Teaching, p. 29 (Language Systems sunt: Phonology, Lexis, Grammar, Function, Discourse, iar Language Skills sunt: Productive: Speaking & Writing și Receptive: Reading & Listening). Din punctul meu de vedere, aici, Language Systems erau Lexis & Grammar.

Subiectul III. Cu indirect și direct test items ne-am lămurit din Harmer. Practic, sunt necesare 2 exerciții (fiecare conținând 5 subpuncte) și o compunere.
Rationale e destul de simplu de realizat. Pur și simplu argumentăm de ce am ales un anumit tip de exerciții și nu altul.
La marking scheme... și acela este oarecum lesne de realizat pentru primii itemi. La cel direct se complică puțin lucrurile. Fiind o compunere / un eseu, unde sunt punctate mai multe lucruri (Fluency, Use of vocabulary, Use of grammar etc.) v-aș recomanda să realizați o scală de notare, în genul celor din Harmer, pp. 329-330. Vă puteți inspira și de aici:
http://www.examenglish.com/IELTS/IELTS_Writing_MarkSchemes.html

Anunț - Repartiția pe săli - Titularizare, București

Au fost afișate listele de repartiție a candidaților pe săli și localizarea sălilor de concurs.
Examenul se va desfășura la Colegiul economic „Costin C. Kirițescu” și la Școala gimnazială nr. 156.
Accesul în sălile de examen se va face pe baza actului de identitate, între orele 8:00-9:00.

Anunț în atenția candidaților
Repartiția candidaților pe săli
Localizare săli de examen

Pentru candidații din celelalte județe, consultați site-ul inspectoratului corespunzător din partea dreaptă.

duminică, 13 iulie 2014

Good luck!

Succes tuturor celor care dau definitivatul mâine! Linişte în gânduri şi concentrare maximă! 

vineri, 11 iulie 2014

Rezolvare - Subiectul 2 Definitivat

La cererea publicului :), am încercat să schițez un model de rezolvare pentru subiectul al II-lea al examenului de definitivare în învățământ, București, 2013. (modelul de subiect pentru Definitivat 2014).
Rezolvare - Subiectul 2 Definitivat

joi, 10 iulie 2014

Titularizare - Metodică again

Am observat că foarte multă lume întreabă pe blog dacă și anul acesta, la examenul de titularizare, subiectele vor fi din metodica predării limbii engleze. Ca să economisim timp, voi încerca să clarific acest aspect, fără să mai răspund fiecărui comentariu în parte. :)
În Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, apar următoarele:
„Concursul pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și PROBĂ SCRISĂ DIN DIDACTICA SPECIALITĂȚII, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, conform art. 254 alin.(8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.” (Metodologie, Cap. IX, Secțiunea I, art. 58, alin.(4), p.30)
So... proba scrisă va fi tot din didactica specialității (subiectele vor avea o structură asemănătoare celei de anul trecut). Gramatica și literatura din programă vor reprezenta, probabil, fundamentul teoretic ce ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor. 

sâmbătă, 5 iulie 2014

Rezultate Inspecții

S-au afișat rezultatele obținute la inspecția specială la clasă (sau la inspecțiile echivalate din cadrul examenului de definitivare) și la probele orale ale consursului de Titularizare 2014.
Rezultate Inspecții

miercuri, 25 iunie 2014

Centru de examen - Definitivat 2014

Proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ, pentru Municipiul București, se va desfășura pe data de 14 iulie 2014, la Colegiul Național „I. L. Caragiale” (aceeași locație ca anul trecut).
Accesul candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 8:00-8:45, pe baza actului de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau pașaport).
Adresa centrului de examen este Calea Dorobanților, nr.163, sector 1, București. Mijloace de transport în comun: 182, 282, 301, 330, 331, 335 - stația I.L. Caragiale (acestea sunt cele mai apropiate; se mai poate ajunge și cu tramvaiele 34, 46, stația Perla, sau metroul, stațiile Piața Victoriei / Aviatorilor, dar mai sunt cam 10-15 minute de mers pe jos). 
Pentru centrele de examen din celelalte județe, consultați site-ul Inspectoratului corespunzător, din partea dreaptă.
Hartă - Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, București

luni, 16 iunie 2014

Metodologie - Titularizare 2014

Aici găsiți Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015.
Metodologie - Titularizare 2014

miercuri, 11 iunie 2014

Dosare de continuitate

Profesorii care și-au depus dosarul de continuitate în București pot merge să își ridice deciziile de la Inspectoratul 6. Programul este de luni până joi, între orele 9:00-16:00 și vineri - în intervalul 8:30-13:00.

marți, 10 iunie 2014

Inspecții Titularizare 2014

Dragi examinați, cum au fost inspecțiile până acum? :) Ar fi utile câteva impresii, în special pentru cei care nu le-au susținut încă. Thanks, have a nice day!

sâmbătă, 24 mai 2014

Grafic Inspecții speciale la clasă - Titularizare 2014

Veste bună! În București, s-a afișat graficul inspecțiilor și probelor orale mai devreme decât era prevăzut în calendar. În acesta puteți regăsi data inspecției, ora, școala/liceul, clasa și titlul lecției. Pentru inspecțiile din celelalte județe, accesați link-ul Inspectoratului corespunzător din partea dreaptă. Good luck!
Grafic - Inspecții speciale la clasă

miercuri, 21 mai 2014

Validare înscriere - Titularizare 2014

Nu uitați de etapa validării dosarelor de înscriere! Dosarele se validează prin semnătură, la Inspectoratul 6, în perioada 21-23 mai, între orele 9:00-14:00.

miercuri, 7 mai 2014

Model nou - Declarație pe proprie răspundere

Inspectoratul a adăugat un nou model de declarație pe proprie răspundere pentru concursul de titularizare de anul acesta. 
Programul Inspectoratului 6 pentru înscrierea la concursul de titularizare 2014 este de luni până vineri, între orele 9:00-14:00 (în perioada 07.05-19.05.2014). 

marți, 6 mai 2014

Lista finală a posturilor - Titularizare 2014

Acum puteți accesa lista finală a posturilor pentru concursul de titularizare 2014.
Lista posturilor Titularizare 2014

Cerere și fișă de înscriere - Titularizare 2014

Au fost publicate cererea de înscriere și fișa de înscriere la concursul de titularizare 2014. Inspectoratul solicită candidaților care urmează să se înscrie la concurs să le completeze și să le atașeze la dosar. Asta înseamnă, probabil, că nu se vor ridica direct de la Inspectorat, în momentul înscrierii. 

luni, 5 mai 2014

Declarație pe propria răspundere

Puteți descărca un model de declarație pe propria răspundere, necesar pentru dosarul de înscriere la examenul de titularizare 2014. 

miercuri, 30 aprilie 2014

Dosar - Înscriere Titularizare 2014

Peste o săptămână începe înscrierea la concursul de Titularizare 2014. Perioada de înscriere este 7-19 mai 2014. Pentru cei care susțin examenul în București, dosarul va fi depus la Inspectoratul Școlar - sector 6 (strada Peștera Dâmbovicioara, nr. 12).

Vă reamintesc ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere:

1. Copii legalizate ale actelor de studii (diplomă de licență, foaie matricolă, diplomă de la modulul psihopedagogic 1 și, dacă este cazul, diplomă de master în domeniu și diploma de la modulul psihopedagogic 2, în cazul în care optați pentru liceu).
Pentru absolvenții promoției 2014, vor fi depuse copii legalizate ale adeverințelor provizorii  de studii.
2. Copie xerox a certificatului de naștere;
3. Copie xerox a cărții de identitate;
4. Adeverință medicală din care să rezulte că sunteți apt pentru a preda în învățământ;
5. Fișă de înscriere (se ridică de la inspectorat, în momentul înscrierii);
6. Cerere tip (se ridică de la inspectorat, în momentul înscrierii);
7. Declarație pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și că nu ați fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

Dacă este cazul:
8. Copie xerox a certificatului de căsătorie;
9. Copii xerox de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (definitivat/ gradul II/ gradul I);
10. Copie xerox de pe actul de titularizare în învâțământ;
11. Numai pentru titulari: adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei și nivelul de învățământ) și copii ale deciziilor de detașare până la 31.08.2014.
12. Decizia inspectoratului de întrerupere a activității;
13. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ;
14. Copie de pe cartea de muncă / fila corespunzătoare din REVISAL (Registrul general de evidență a salariaților).

Actele vor fi depuse într-un dosar cu șină.

joi, 17 aprilie 2014

Rezolvare - Subiecte Titularizare 2012 , 2013

După cum știți, în ultimii ani, la examenul de titularizare, multe dintre subiecte au fost din cartea lui Jim Scrivener, Learning Teaching. Vă scriu mai jos corespondențele pe care le-am găsit între subiecte și task-urile din carte. În acest fel, înainte de a începe lectura temeinică a cărții, le veți putea găsi mai rapid și veți vedea cum le-ar fi rezolvat Scrivener însuși. :-)

Titularizare 2012 (model Titularizare 2013)

Subiectul I, A. „You are supposed to plan a lesson...” - Task 72, p. 126
Subiectul I, B. „You are a student in a conversation class...” - Tasks 87 & 88, p. 148
Subiectul I, C. „Consider the procedures of the following reading activities...” - Task 115, p. 186

Titularizare 2013 (model Titulzarizare 2014)

Subiectul I, A. a.  „The following list includes communicative activities...” - Task 92, p. 152
Subiectul I, A. b. „The following learning activities are based on the idea of discussing recent news...” - Task 89, p. 149
Subiectul I, B. „You want to use a graded sequence of tasks in ordering the stages of a listening activity...” - Task 108, p. 177

Cât despre restul subiectelor, care cer definirea / prezentarea caracteristicilor pentru „Multiple Choice Questions” / „Cloze test item” / „Direct or indirect test item” etc., vă recomand să citiți Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, capitolul 23, „Testing students” (p. 321).

Spor!

marți, 4 martie 2014

Lista posturilor didactice

Astăzi a fost publicată lista posturilor didactice vacante / rezervate pentru anul școlar 2014 - 2015.
Pentru o lecturare mai ușoară, vă recomand să o descărcați.
Lista posturilor didactice 

Doar AICI BALERINI la 24 de lei!

joi, 27 februarie 2014

Cărţi - psihopedagogie

Am mai găsit două cărţi de psihopedagogie, utile pentru examenul de definitivat. Prima este în Programa de pedagogie pentru definitivat şi gradul didactic II. La cel de-al doilea titlu, după descărcare, va fi necesară selectarea în Adobe: View - Rotate view - Clockwise. Nu de alta, dar să nu ne sucim gâtul. :-)
Constantin Cucoş - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice
Marin Stoica - Pedagogie şi Psihologie pentru examenele de definitivare şi grade didactice
TinaR - VIP

luni, 24 februarie 2014

Centralizator - Titularizare 2014

ISMB a aprobat oficial Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar - 2014.
Centralizator - Titularizare 2014 

joi, 20 februarie 2014

Modificare - Calendar Titularizare 2014

Au apărut modificări în calendarul examenului de titularizare 2014, odată cu OMEN 3080 / 2014. Publicarea listei finale a posturilor are ca termen data de 6 mai 2014, iar perioada de înscriere la concurs este 7-19 mai 2014, în loc de 6-16 mai, cum era planificat iniţial.

luni, 17 februarie 2014

Modul psihopedagogic - nivelul II

Începe o nouă sesiune de înscriere pentru cel de-al doilea modul psihopedagogic, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Modulul este util în special celor care doresc să predea și la liceu.
Perioada de înscriere: 10-13 martie 2014, luni-joi, 11:00 - 15:00
Documente necesare:
1. Scrisoare de motivație (de ce doriți să fiți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru aceasta carieră, calitățile personale care vă recomandă) - minim 1 pagină;
2. Diplomă de licență - copie legalizată;
3. Certificat de absolvire  - Nivelul I (/Adeverință - pentru absolvenții 2013) - copie legalizată;
4. Diplomă de master în același domeniu cu licența (/Adeverință - pentru absolvenții 2013) - copie legalizată;
5. Certificat de naștere - copie legalizată;
6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie legalizată;
7. Buletin / Carte de identitate - copie xerox;
8. Fișă de înscriere (de la secretariat);
9. Folie de plastic;
10. Dovada achitării taxei - 980 lei, în contul RO51RNCB0076010452620069, deschis la BCR, filiala sector 5

Pentru absolvenții universităților particulare, se va face dovada acreditării pentru facultatea, specializarea și forma de învățământ urmată.

vineri, 7 februarie 2014

Cărți în plus

Am mai descoperit câteva cărți din bibliografe, hooray!

David Nunan - Learning Teaching Methodology
Penny Ur - A Coursebook in Language Teaching
Joanne Collie & Stephen Slater - Literature in the Language Classroom
Reuben Halleck - A History of American Literature

Le găsiți în pagina Cărți.

miercuri, 5 februarie 2014

Legea Educatiei Nationale

Mai jos puteți consulta Legea Educației Naționale, foarte utilă celor care susțin examenul de definitivat, pentru partea de pedagogie. Puteți găsi informații interesante în special pentru temele:
1. Sistemul de învățământ din România 
2. Calitatea în educație. Mecanisme de asigurare a calității 
3. Statutul epistemologic al pedagogiei. (...) Alternative educaționale 
6. Finalitățile educației
Legea Educatiei Nationale

luni, 3 februarie 2014

Metodologie - An școlar 2013-2014 (Titularizare 2013)

Puteţi vizualiza Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014.
Metodologie Titularizare 2013

marți, 28 ianuarie 2014

Programa definitivat 2014

Au fost publicate programele pentru examenul de definitivat 2014. Ca de obicei, sunt identice cu cele din anul precedent.
Programa definitivat 2014

joi, 23 ianuarie 2014

Gramatica limbii engleze - Alice Badescu

Acum este disponibilă pe scribd Gramatica limbii engleze, scrisă de Alice Bădescu. Este parte din bibliografia pentru titularizare și cea pentru definitivat.
O găsiți și în secțiunea Cărți.

luni, 20 ianuarie 2014

Suport de curs definitivat - CCD

Am ataşat materialele pe care le-am primit pe e-mail la cursul organizat de CCD (Casa Corpului Didactic), pentru pregătirea examenului de definitivat. 
Suport de curs definitivat - CCD
Cursul a fost structurat în 4 module: 
1. Managementul clasei
2. Management de curriculum
3. Evaluare
4. Metodica disciplinei
Cursurile au fost conduse de: Alexandrina Zoratti, Gabriela Șubă, Sorin Cristea și Maria Bujan.

duminică, 19 ianuarie 2014

joi, 16 ianuarie 2014

Gradul II - programa

Am adăugat programa pentru examenul de gradul II - limba engleză și psihopedagogie. O găsiți în pagina Programe.

sâmbătă, 11 ianuarie 2014

vineri, 10 ianuarie 2014

Subiecte definitivat și titularizare

S-au afișat subiectele-model pentru titularizare și definitivat 2014. La fel ca întotdeauna, sunt cele care s-au dat anul trecut. Le găsiți pe pagina ”Subiecte și bareme”.

marți, 7 ianuarie 2014

Planificare inspectii definitivat / grad

Acum puteți consulta planificarea inspecțiilor și repartiția metodiștilor pentru obținerea gradelor didactice și a definitivării în învățământ în anul școlar 2013-2014 - limba engleză. (paginile 3-18)
Planificare inspectii definitivat / grade

luni, 6 ianuarie 2014

Dosare admise definitivat

A fost publicată lista dosarelor admise / respinse la înscrierea pentru examenul național de definitivare în învățământ, an școlar 2013-2014.

Rezultate înscriere definitivat 2014