expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

miercuri, 30 aprilie 2014

Dosar - Înscriere Titularizare 2014

Peste o săptămână începe înscrierea la concursul de Titularizare 2014. Perioada de înscriere este 7-19 mai 2014. Pentru cei care susțin examenul în București, dosarul va fi depus la Inspectoratul Școlar - sector 6 (strada Peștera Dâmbovicioara, nr. 12).

Vă reamintesc ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere:

1. Copii legalizate ale actelor de studii (diplomă de licență, foaie matricolă, diplomă de la modulul psihopedagogic 1 și, dacă este cazul, diplomă de master în domeniu și diploma de la modulul psihopedagogic 2, în cazul în care optați pentru liceu).
Pentru absolvenții promoției 2014, vor fi depuse copii legalizate ale adeverințelor provizorii  de studii.
2. Copie xerox a certificatului de naștere;
3. Copie xerox a cărții de identitate;
4. Adeverință medicală din care să rezulte că sunteți apt pentru a preda în învățământ;
5. Fișă de înscriere (se ridică de la inspectorat, în momentul înscrierii);
6. Cerere tip (se ridică de la inspectorat, în momentul înscrierii);
7. Declarație pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și că nu ați fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

Dacă este cazul:
8. Copie xerox a certificatului de căsătorie;
9. Copii xerox de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (definitivat/ gradul II/ gradul I);
10. Copie xerox de pe actul de titularizare în învâțământ;
11. Numai pentru titulari: adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei și nivelul de învățământ) și copii ale deciziilor de detașare până la 31.08.2014.
12. Decizia inspectoratului de întrerupere a activității;
13. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ;
14. Copie de pe cartea de muncă / fila corespunzătoare din REVISAL (Registrul general de evidență a salariaților).

Actele vor fi depuse într-un dosar cu șină.

joi, 17 aprilie 2014

Rezolvare - Subiecte Titularizare 2012 , 2013

După cum știți, în ultimii ani, la examenul de titularizare, multe dintre subiecte au fost din cartea lui Jim Scrivener, Learning Teaching. Vă scriu mai jos corespondențele pe care le-am găsit între subiecte și task-urile din carte. În acest fel, înainte de a începe lectura temeinică a cărții, le veți putea găsi mai rapid și veți vedea cum le-ar fi rezolvat Scrivener însuși. :-)

Titularizare 2012 (model Titularizare 2013)

Subiectul I, A. „You are supposed to plan a lesson...” - Task 72, p. 126
Subiectul I, B. „You are a student in a conversation class...” - Tasks 87 & 88, p. 148
Subiectul I, C. „Consider the procedures of the following reading activities...” - Task 115, p. 186

Titularizare 2013 (model Titulzarizare 2014)

Subiectul I, A. a.  „The following list includes communicative activities...” - Task 92, p. 152
Subiectul I, A. b. „The following learning activities are based on the idea of discussing recent news...” - Task 89, p. 149
Subiectul I, B. „You want to use a graded sequence of tasks in ordering the stages of a listening activity...” - Task 108, p. 177

Cât despre restul subiectelor, care cer definirea / prezentarea caracteristicilor pentru „Multiple Choice Questions” / „Cloze test item” / „Direct or indirect test item” etc., vă recomand să citiți Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, capitolul 23, „Testing students” (p. 321).

Spor!