expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

vineri, 13 noiembrie 2015

Calendar Definitivat 2016

 • Până la 30 octombrie 2015: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/comisiei de examen a municipiului București
 • Până la 20 noiembrie 2015: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora
 • 23 noiembrie - 18 decembrie 2015: Înregistrarea candidaților în aplicație. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
 • Până la 17 iunie 2016: Efectuarea inspecțiilor la clasă
 • 17 - 30 iunie 2016: Completarea dosarelor și validarea fișelor de înscriere de către candidați
 • 4 august 2016: Susținerea probei scrise
 • 11 august 2016: Afișarea rezultatelor
 • 11 - 12 august 2016: Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 12 - 17 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 18 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 19 - 30 august 2016: Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice
 • Până la 1 septembrie 2016: Eliberarea de către inspectoratele școlare a adeverințelor de promovare a examenului de definitivare în învățământ

luni, 20 iulie 2015

Rezultate Titularizare 2015

Rezultatele concursului de titularizare 2015 au fost publicate.

Rezultate Titularizare 2015
Rezultate Titularizare 2015 centrul 6 Bucuresti

Contestațiile pentru examenul de titularizare din București se depun la Inspectoratul Școlar al Municipiului București (strada Icoanei, nr. 19, sector 2, București), în zilele de 20.07.2015 (până la ora 21:00) și 21.07.2015 (până la ora 15:00). 

marți, 24 martie 2015

Cărți - Definitivat

Încă două cărți utile pentru subiectul de psihopedagogie de la Definitivat. Prima dintre ele, „Pedagogie”, conține aproape toate temele din programă. 
Constantin Cucoș - Pedagogie
Constantin Cucoș - Teoria și metodologia evaluării

miercuri, 18 martie 2015

Model subiect limba engleză - Titularizare 2015

S-a afișat modelul de subiect și baremul pentru examenul de titularizare 2015. Se pare că ne-am găsit răspunsul la întrebarea „Cu literatura la pachet sau fără?”. Da, anul acesta cu tot cu literatură și gramatică.
Model subiect limba engleză Titularizare 2015
Barem model limba engleză Titularizare 2015

luni, 2 februarie 2015

Titularizarea 2015 - cu literatura la pachet sau...fără?

În ultima vreme mă confrunt cu din ce în ce mai multe nelămuriri legate de structura subiectelor la examenul de titularizare de anul acesta. Va fi doar metodică, la fel ca până acum? Sau revin literatura și gramatica?
După lunga strădanie de a parcurge cele 100 de pagini din ambele metodologii (2014 și 2015), am constatat că există o deosebire între cele două metodologii din care am putea înțelege că vor reveni literatura și gramatica.
Astfel, în Metodologia 2014, la capitolul al IX-lea, „Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar”, Secțiunea 1, articolul 3, apar următoarele: „Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul didactic solicitat și probă scrisă din DIDACTICA SPECIALITĂȚII, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, conform art. 254, alin. (8) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.”
În Metodologia 2015, la același capitol, este menționat: „Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, conform art. 254, alin. (8), lit. a) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.”
Prin urmare, partea cu „didactica specialității” nu mai există anul acesta.
Dacă înainte știam că trebuie să ne concentrăm atenția asupra metodicii limbii engleze, anul acesta suntem în ceață. Ne poate lumina cineva înainte de încercarea mea de a mă lămuri la inspectorat? 

duminică, 1 februarie 2015

Cărți în plus

Am adăugat trei titluri în pagina Cărți
Wallace, Catherine - Critical Reading in Language Education 
Richards, Jack & Rodgers, Theodore - Approaches and Methods in Language Teaching 
Hedge, Tricia - Writing
Le puteți descărca de acolo.