expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

marți, 28 octombrie 2014

Înscriere Definitivat 2015

Au început înscrierile pentru examenul de definitivare în învățământ 2015. Termenul de înscriere la examen este 21 noiembrie 2014. Mai jos găsiți fișa de înscriere, cererea de înscriere și Metodologia de organizare și desfășurare a examenului. Am updatat și calendarul examenului pentru anul 2015. 
Dosarul trebuie să conțină următoarele:
1. fișă de înscriere
2. cerere de înscriere
3.  copii legalizate ale actelor de studii (inclusiv foile matricole)
4. copii legalizate ale adeverințelor / diplomelor de la modulul psihopedagogic I (și II, dacă este cazul)
4. document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică
5. copii xerox ale următoarelor documente, cu ștampila „Conform cu originalul” a conducerii unității de învățământ:
a) decizia de repartizare pe post
b) buletin / carte de identitate
c) certificat de naștere
d) document privind schimbarea numelui (dacă este cazul)

Cerere de înscriere - Definitivat 2015
Fișă de înscriere - Definitivat 2015
Metodologie - Definitivat 2015

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu