expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

vineri, 13 noiembrie 2015

Calendar Definitivat 2016

 • Până la 30 octombrie 2015: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/comisiei de examen a municipiului București
 • Până la 20 noiembrie 2015: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora
 • 23 noiembrie - 18 decembrie 2015: Înregistrarea candidaților în aplicație. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
 • Până la 17 iunie 2016: Efectuarea inspecțiilor la clasă
 • 17 - 30 iunie 2016: Completarea dosarelor și validarea fișelor de înscriere de către candidați
 • 4 august 2016: Susținerea probei scrise
 • 11 august 2016: Afișarea rezultatelor
 • 11 - 12 august 2016: Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 12 - 17 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 18 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 19 - 30 august 2016: Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice
 • Până la 1 septembrie 2016: Eliberarea de către inspectoratele școlare a adeverințelor de promovare a examenului de definitivare în învățământ

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu