expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

miercuri, 3 februarie 2016

Calendar Titularizare 2016 • 11 mai 2016: Publicarea listei posturilor didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 •  12 mai 2016: Verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 • 13-20 mai 2016: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2016, la inspectoratele școlare
 • 23-24 mai 2016: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților
 • 24-27 mai / 14-15 iulie 2016, pentru absolvenții promoției 2016: Validarea înscrierii prin semnătură de către candidați / împuterniciții acestora prin procură notarială în original
 • 30 mai 2016: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 30 mai-1 iulie 2016: Organizarea și desfășurarea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 20 iulie 2016: Desfășurarea probei scrise
 • 27 iulie 2016: Afișarea rezultatelor
 • 27-28 iulie 2016: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 29 iulie-1 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 8-9 august 2016: Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2016
 • 11-29 august 2016: Emiterea și comunicarea deciziillor de repartizare pe post/catedră

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu